Välkommen till EK Miljökonsult!   

Företaget som minimerar miljörisker och maximerar miljöprestanda.

 

   

Här får Du hjälp med:

 

STATUSBEDÖMNING – nulägesanalys

Kartläggning av inre och yttre miljörisker som kan påverka ett företag/verksamhet.

En satusbedömning kan exempelvis vara utgångsläget för en prioriterings- och handlingsplan. Den ger även viktig information i samband med köp & försäljning av företag/fastigheter. 

 

PRIORITERINGS- OCH HANDLINGSPLAN

Om det finns flera miljörisker i ett företag som inte kan åtgärdas samtidigt hanteras detta i en prioriterings- och handlingsplan som är baserad på miljörisk och ekonomi. 

 

MILJÖSTRATEGI

Miljöstrategiska beslut kan fattas och långsiktiga miljöstrategiska planer kan sättas i kraft då kännedom finns om företagets miljöstatus. Fördelar med miljöinvesteringar som stärker företagets varumärke och konkurrenskraft kan lyftas fram

 

MILJÖSTYRNING

För att minska risken för skada på människors hälsa och miljö används miljöstyrning. Detta kan exempelvis vara arbete med och förbättringar av ett befintligt miljöledningssystem eller ett aktivt miljöarbete på ett företag som inte är miljöcertifierat.

 

KATALYSATOR OCH BOLLPLANK

Delaktig i arbetsgrupper för att stimulera, driva och utveckla

miljötänkande & miljöstrategiska beslut.

 

UTBILDARE OCH INSPIRATÖR

Genomför skräddarsydda utbildningar som är anpassade

till kundens behov.